Specialisten in het opstellen van jaarrekeningen

Wij durven ons inmiddels wel specialisten in het opstellen van jaarrekeningen te noemen. Onze klanten variëren van familiebedrijven binnen het MKB segment alsmede grotere (internationale) bedrijven met complexere structuren en buitenlandse dochtervennootschappen. In het kader van het opstellen van jaarrekeningen, gebruiken wij software die ons in staat stelt om (inrichtings-)jaarrekeningen op te leveren voor onze klanten die voldoen aan geldende regelgeving. Zo zijn wij linking pin tussen onze klant en de extern accountant, waarbij wij in staat zijn om complexere structuren en consolidaties uit te werken.

Onze rol tijdens het jaarrekeningproces

De audit wordt uitgevoerd door de Accountant, hier is BK in theorie geen partij in. Uiteraard kunnen wij wel toelichten en uitleggen wat er in de jaarrekening komt te staan.  In de ideale situatie stemmen de Klant en BK af welke informatie er minimaal nodig is om de jaarrekening op te stellen. Uiteraard in samenhang met de afspraken die de Klant en Accountant hebben gemaakt.

De rolverdeling is dus eigenlijk zo dat zowel Klant als BK samen aan tafel zitten 'tegenover' de Accountant. Door deze driehoek kunnen we gezamenlijk zo goed en vlot mogelijk het jaarrekeningproces doorlopen.

Als de informatie volledig is, stelt BK de jaarrekening op. Tussentijds stemmen we zorgvuldig af of er informatie ontbreekt of niet lijkt te kloppen. Op het moment dat er een concept-jaarrekening is, deelt de Klant deze met de Accountant. 

Aangezien wij naast de Klant staan, fungeren wij eigenlijk als een verlengstuk van de Klant naar de Accountant. Wij gaan de opdracht met de Klant aan en zullen snel acteren bij ontbrekende informatie om tot een geschikte oplossing te komen.

Daarnaast is BK ondertussen ook bekend bij een groot aantal accountantskantoren, waaronder big-4 kantoren, vanwege de kwalitatief goede oplevering van jaarrekeningen en ons kennisniveau daaromtrent. Dit is voor de Klant ook prettig aangezien de rolverdeling en het proces voor alle betrokken partijen helder zijn. Tevens leggen wij de Klant graag uit wat er nou precies in een jaarrekening staat.

En wat kost dat dan?

De oer-Hollandse vraag, maar die beantwoorden we met plezier. Door onze gestructureerde manier van werken kunnen we de grotere klant(en) een menukaart aanbieden. Hierin staat exact beschreven wat bijvoorbeeld een middelgrote geconsolideerde jaarrekening kost. Neem gerust contact op met Stefan als je hier meer van wilt weten.

Hoe kunnen wij jou helpen in het opstellen van jaarrekeningen?

Neem contact op met Stefan Bastiaanse.

BK Financial Services B.V.

Maak kennis met BK Financial Services B.V.

Welkom bij BK Financial Services B.V.

BK Financial Services B.V. (‘BK’) is een samenwerking van ervaren en enthousiaste finance professionals. Die combinatie maakt dat BK een breed scala aan financiële diensten kan aanbieden. Van het opstellen van rapportages tot tijdelijke ondersteuning op het gebied van finance and control alsmede fiscale vraagstukken. 

Sinds de oprichting in 2018 heeft BK al aan meer dan 250 verschillende klanten hun diensten bewezen.